borgWeb Webblösningar för företag

Lagar för företagare

Många är de som drömmer om att en dag kunna öppna sin egen butik. Kanske vill de öppna ett ekologiskt café med inriktning på närproducerat och kravmärkt, eller så vill man öppna stadens första, heta modebutik med ett sortiment som vänder sig till den yngre generationen.  Oavsett vilken sorts verksamhet det är man vill syssla med gäller det att ha koll på de många lagar och regler som finns för företag i Sverige.

Att öppna en butik är mer än att bara hitta en lokal, inreda den, köpa in varor och sätta priser. Det är en hel del arbete bakom kulisserna, och det är kanske inte så glammigt att vara butiksägare som man kan tro – åtminstone inte till en början. Man får räkna med många långa dagar, kvällar och nätter, en och annan tår, hål i plånboken och eventuellt lite svett. Det gäller också att sätta sig in i de lagar som regeringen instiftat som gäller för företagare. En av dessa, som trädde i kraft den 1 januari 2010, är lagen om kassaregister. Lagen går ut på att alla som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ska ha ett certifierat kassaregister. Att det är certifierat betyder att det dels är tillverkardeklarerat och har en tillverkardeklaration för varje version eller program, samt att det är anslutet till en certifierad kontrollenhet som läser av registreringarna i kassaregistret. Det finns dock en del undantag från denna lag, exempelvis marknadsknallar, taxiverksamheter och torghandlare. Syftet med den här lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Kassaregistret ska visa alla de registreringar som gjorts, och det ska också alltid skrivas ut ett kvitto som ska erbjudas kunden. Det är ditt ansvar som företagare att anmäla ett kassaregister till Skatteverket – vilket för övrigt gick ganska trögt till en början när lagen nyss trätt i kraft. Om du är i behov av ett smidigt kassaregister, klicka på länken här intill och välj vilket paket som passar dig bäst!

Ytterligare lagar att ha koll på

Förutom den här lagen om kassaregister finns ett flertal andra lagar man bör ha koll på som butiksinnehavare. Några av dessa är…

 

  • Marknadsföringslagen. Detta är en lag som skyddar kunden mot vilseledande, eller på andra sätt otillbörlig, marknadsföring. Det ställs bland annat krav på att marknadsföringen inte ska ha någon negativ påverkan på kundens förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut.
  • Prisinformationslagen. En lag som ställer krav på en god prisinformation till konsumenter. Lagen ger regler kring hur priset på varor och tjänster ska anges, att moms ska vara inkluderat i priset med mera.
  • PuL, Personuppgiftslagen. Denna lag finns för att skydda människors personliga integritet så att den inte kränks genom behandling av personuppgifter. En viktig del av PuL är därför att kunden själv får bestämma vilka personuppgifter som får behandlas om honom eller henne.

 

Som egen företagare gäller det alltså att ha bra koll på lagar och regler, som både kan tillkomma, förändras och tas bort, så att man hela tiden driver sin verksamhet på rätt sida lagen. Sedan kan man börja tänka på de roligare delarna som kommer med rollen som egen företagare!